Biota

De ophoping van chemische stoffen in organismen ('biota') wordt gemeten om verschillende redenen. Ook worden er een aantal effecten gemeten, die mogelijk worden veroorzaakt door een verhoogde concentratie aan verontreinigende stoffen.

In 1992 is  gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma in biota om trend en toestand  van de watersystemen te signaleren. De kaders waarvoor de biotamonitoring wordt uitgevoerd zijn KRW, Richtlijn prioritaire stoffen, KRM, OSPAR en TMAP. Er worden een zestal meetnetten onderscheiden:


Rapport biotamonioring

Sinds 2018 worden de trends en methoden voor alle type biotamonitoring, met uitzondering van vogeleieren, van Rijkswaterstaat in jaarlijkse overzichtsrapportages beschreven. Deze rapportages bestaan uit twee delen: