Zwerfafval

Vervuiling van water door afval, vooral door plastic items, en de effecten daarvan, krijgt zowel in nationaal als internationaal beleid steeds meer aandacht. Om te voldoen aan internationale verplichtingen heeft Rijkswaterstaat een zwerfafvalmeetnet opgezet.

Het afvalmeetnet bestaat uit 5 verschillende onderdelen: