Waterstaatkundige objecten

Naast informatie over het water hebben we ook data over onze 'waterstaatkundige objecten' (gemalen, sluizen, ...). Voorbeelden van deze data zijn de ligging van het object of de prestaties van de objecten (zoals het dagelijks debiet van een gemaal). Hieronder vindt u wat voor data wij publiekelijk beschikbaar hebben en waar u die kunt vinden.

Ontsluiting van data en informatie

De ligging van de objecten en areaal informatie

Rijkswaterstaat heeft op haar Geoweb-catalogus diverse viewers met informatie over areaalinformatie en ligging van objecten (zie de algemene handleiding Geoweb voor uitleg over het gebruik van de viewers). Andere informatiebronnen over waterstaatkundige objecten zijn:

  • Beheergrenzen: Viewer waarin diverse beheergrenzen van Rijkswaterstaat en andere instanties worden ontsloten.
  • DISK: Het Data Informatie Systeem Kunstwerken (DISK) is het beheer- en informatiesysteem van Rijkswaterstaat voor de gegevens van kunstwerken (onder andere bruggen, tunnels, aquaducten, ecoducten en viaducten, duikers, sluizen en stuwen) die Rijkswaterstaat beheert. De DISK GeoWeb site visualiseert de kunstwerken die voorkomen in de DISK-applicatie. Ook is er aan deze locaties informatie over het kunstwerk gekoppeld en is er een koppeling met de DISK applicatie (maar daar heeft u een account voor nodig). Zie de toelichtingspagina voor meer informatie over DISK.
  • Vegetatiemonitoringstool uiterwaarden: Het Uiterwaardenteam van Rijkswaterstaat ziet erop toe dat begroeiing in de uiterwaarden in overeenstemming is met de Vegetatielegger. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels die aangeven welk type begroeiing waar is toegestaan vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het verwijderen van begroeiing die tot opstuwing kan leiden, ook op terreinen van derden. Zo staat het in de Waterwet/Omgevingswet.

    Om prioriteiten te kunnen stellen bij de controle op vegetatie-ontwikkeling in het veld, heeft Team Uiterwaardenbeheer een Vegetatiemonitoringsstool ontwikkeld. Met behulp van deze monitor wordt een eerste screening gedaan van de ontwikkeling van de vegetatie. Daarvoor worden de satellietbeelden vergeleken met de Vegetatielegger. Uitkomst is een verschilkaart. De Vegetatiemonitor is nadrukkelijk geen tool die het definitieve eindoordeel velt over de vraag of een gebied voldoet aan de Vegetatielegger. Dit eindoordeel ligt bij Team Uiterwaardenbeheer, in afstemming met betrokken partijen.

    Verdere uitleg over het gebruik en de verschillende functionaliteiten van de Vegetatiemonitoringstool zijn te vinden onder de colofon (onder de i) op de website van de vegetatiemonitoringstool.

Haringvlietsluis met windmolens en Noordzee in de achtergrond - 2014

Prestaties van de objecten

De site Waterberichtgeving van Rijkswaterstaat geeft een overzicht van het hoofdwatersysteem. Dat is een actuele kaart, die ieder uur wordt ververst. Op die kaart ziet u de belangrijkste af- en aanvoeren, de waterstanden en chlorideconcentraties.

Peilschaal Maasland kering