Waterstaatkundige objecten

Naast informatie over het water hebben we ook data over onze 'waterstaatkundige objecten' (gemalen, sluizen, ...). Voorbeelden van deze data zijn de ligging van het object of de prestaties van de objecten (zoals het dagelijks debiet van een gemaal). Hieronder vindt u wat voor data wij publiekelijk beschikbaar hebben en waar u die kunt vinden.

Ontsluiting van data en informatie

De ligging van de objecten en areaal informatie

Rijkswaterstaat heeft op haar Geoweb catalogus diverse viewers met informatie over areaalinformatie en ligging van objecten (zie de algemene handleiding Geoweb voor uitleg over het gebruik van de viewers):

  • Beheergrenzen: Viewer waarin diverse beheergrenzen van Rijkswaterstaat en andere instanties worden ontsloten.
  • Beheerkaart Nat: Viewer met informatie over positie van de objecten, die Rijkswaterstaat beheert. De objecten (o.a. meerpalen, gemalen en oevers) zijn weergegeven met punten en vlakken.
  • BeheerPlan RijksWateren (BPRW): beschrijft wat Rijkswaterstaat de komende periode gaat doen aan aanleg, beheer en bescherming van de watersystemen in zijn beheer. Het gaat om het beheer bij normale omstandigheden en bij calamiteiten. Dit is een viewer waarin veel informatie is gecombineerd. Zo staan hier de objecten in, de beheergrenzen en de ligging van de chemische en waterkwantiteitsmeetpunten.
  • DISK: Het Data Informatie Systeem Kunstwerken (DISK) is het beheer- en informatiesysteem van Rijkswaterstaat voor de gegevens van kunstwerken (onder andere bruggen, tunnels, aquaducten, ecoducten en viaducten, duikers, sluizen en stuwen) die Rijkswaterstaat beheert. De DISK GeoWeb site visualiseert de kunstwerken die voorkomen in de DISK-applicatie. Ook is er aan deze locaties informatie over het kunstwerk gekoppeld en is er een koppeling met de DISK applicatie (maar daar heeft u een account voor nodig). Zie voor meer informatie over DISK.

Haringvlietsluis met windmolens en Noordzee in de achtergrond - 2014

Prestaties van de objecten

De site Waterberichtgeving van Rijkswaterstaat geeft een overzicht van het hoofdwatersysteem. Dat is een actuele kaart, die ieder uur wordt ververst. Op die kaart ziet u de belangrijkste af- en aanvoeren, de waterstanden en chlorideconcentraties.

Peilschaal Maasland kering


Aanvullende informatie

Links naar rapporten en sites

NOG INVULLEN