Zwemwater

Voor de controle van de waterkwaliteit op zwemwaterlocaties heeft Rijkswaterstaat een meetnet. De overheid gebruikt deze data mede voor het informeren van het publiek over de eventuele risico's voor zwemmers.

Inhoud:

Informatiebehoefte

Om zwemmers in natuurlijk zwemwater te beschermen tegen ziekteverwekkende micro-organismen wordt het zwemwater gecontroleerd tijdens het badseizoen.
Er zijn in Nederland ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties hiervan liggen er 232 in rijkswateren. Voor de rijkswateren verzorgt Rijkswaterstaat het waterkwaliteitsbeheer. Deze verplichting vloeit voort uit de Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG.

Operationele eisen en parameters

Concentraties van intestinale enterokokken (IE) en de 'poep bacterie' Escherichia Coli (E. coli) zijn verplicht om te meten. Deze bacteriën komen voor in de ontlasting van mensen en dieren en zijn een goede aanwijzing voor de zwemwaterkwaliteit. Als het nodig is worden ook blauwalgen gemeten.

Bron: Beeldbank RWS

Meetstrategie

Maandelijkse meting tijdens officiële badseizoen, van 1 mei tot 1 oktober. Op risicolocaties wordt frequenter gemeten en worden ook blauwalgen gemonitord. Incidenteel vinden extra metingen plaats om een bron van verontreiniging op te sporen.

De huidige meetstrategie voor zwemwaterkwaliteit is samengevat in een tabel.

Startjaar

Er worden al sinds de jaren 70 metingen verricht, het meetnet is geleidelijk uitgebreid.

Gegevensbeheer en -ontsluiting

De data worden opgeslagen in het landelijke zwemwaterregister en in de Rijkswaterstaat database DONAR. De meest recente data vindt u op het zwemwaterportaal. De gegevens van het lopende badseizoen zijn in die periode elk moment voor iedereen zichtbaar in grafiekvorm. Voor het downloaden van de gegevens is een toegangsaccount nodig.

Mocht u oudere data of frequentere metingen van zwemwaterkwaliteit op zwemwaterlocaties van Rijkswaterstaat willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Service Desk Data.


Oordelen zwemwaterkwaliteit

De zwemwaterlocaties worden jaarlijks beoordeeld. U vindt de oordelen per locatie vanaf 2008 in de onderstaande Excel-file.

Blauwalgen

Van een aantal zwemwaterlocaties worden ook blauwalgen gemonitord. Informatie over blauwalgen op RWS zwemwaterlocaties zijn verwerkt in  bovenstaande Excel-tabel.

Bij het onderzoek naar blauwalgen in zwemwater wordt gebruik gemaakt van het Blauwalgenprotocol 2020

Geoweb-applicatie

Rijkswaterstaat heeft ook een Geoweb-applicatie met ligging en oordelen van de RWS-zwemwaterlocaties.

Rapportages aan de EU

RWS levert de zwemwaterbeoordelingen jaarlijks aan de EU.