Meetstrategie zwemwater

Overzicht van de huidige meetstrategie voor zwemwaterkwaliteit
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Alle zwemwaterlocaties in rijkswater Ruim 200 Elk jaar maandelijks  van 1 mei tot 1 oktober, op risicolocaties wekelijks of tweewekelijks

Concentratie

enterococcen en E.coli. Als er een risico is: ook blauw algen
Watermonsters, labanalyse