Doel van Waterinfo Extra

Rijkswaterstaat verzamelt voor het waterbeheer van de Rijkswateren heel veel gegevens. Zo peilt Rijkswaterstaat de diepte, meten we waterstanden, bepalen we de waterkwaliteit, monitoren we diverse dieren en planten en tellen het afval op het strand. In de praktijk blijkt dat deze gegevens voor veel anderen buiten Rijkswaterstaat nuttig en/of interessant zijn. Vandaar dat Rijkswaterstaat op verschillende internetsites deze gegevens deelt. Op deze site beschrijven we welke metingen we doen, waarom we ze doen en waar u de gegevens kunt downloaden of bekijken. Dat is deels op deze site en deels op andere sites (waaronder Waterinfo). Dat hangt sterk af van de aard en toepassing van de gegevens.

Nieuws

Bekijk en download data van de Rijkswaterstaat landelijke monitoring (MWTL) die in Waterinfo staan

Download data van projecten en de Rijkswaterstaat landelijke monitoring (MWLT) die in Waterinfo Extra staan

Ga naar de kaart met de monitoringprojecten van Rijkswaterstaat

Meer weten over de Rijkswaterstaat landelijke monitoring (MWTL)? Van ieder onderdeel geven we informatie en hoe je aan de data kunt komen

Ga naar de MWTL Basisrapportage

In de MWTL Basisrapportage vindt u rapporten over en met data van ons landelijk monitoringprogramma.

Ga naar andere Nederlandse sites met waterdata

Een overzicht van Nederlandse sites met data over de rijkswateren. Deze sites bevatten zowel data als informatie.