Nieuwe website Zanduitzee.nl

Gepubliceerd 15 november 2022

Wilt u meer weten over de ecologische gevolgen van zandwinning uit de Noordzee? Kijk dan snel op de nieuwe website Zanduitzee.nl. Hier vindt u nieuws en informatie over zandwinning en ecologie, de stand van zaken van lopend onderzoek en een bibliotheek vol interessante publicaties.

Jaarlijks winnen baggerschepen miljoenen kubieke meters zand uit de Noordzee. Zand dat onder meer nodig is om onze kustlijn op natuurlijke wijze intact te houden en Nederland te beschermen tegen de zee, maar ook voor gebruik in de bouw en bij de aanleg van infrastructuur. Rijkswaterstaat en commerciële zandwinners, verenigd in Stichting La MER, werken samen aan onderzoek naar de ecologische gevolgen van zandwinning en -transport uit de Noordzee.

Platform voor ecologische gevolgen van zandwinning

Al sinds 2006 initiëren en financieren Stichting La MER en Rijkswaterstaat samen onderzoeksprojecten. Op de nieuwe website Zanduitzee.nl delen we alle beschikbare informatie en resultaten van dit ecologisch onderzoek. Bijvoorbeeld over onderzoek naar de hoeveelheid slib die vrijkomt uit de bodem van de Noordzee als gevolg van zandwinning. Ook kijken we naar het ecologisch herstel van het bodemleven na zandwinning. Wilt u meer weten over ons onderzoek naar schelpenbanken? Of bent u benieuwd of zwarte zee-eenden ook ver offshore in de zandwingebieden voorkomen? Kijk dan op de website Zanduitzee.nl.

Voor professionals én liefhebbers

De website is natuurlijk interessant voor direct betrokkenen bij zandwinning uit de Noordzee. Maar ook voor mariene-ecologen, gebruikers van de Noordzee en beleidsmakers is het beslist de moeite waard om een kijkje te nemen. Ook als u persoonlijk geïnteresseerd bent in de ecologie van de Noordzee of als u een fervent vogelaar bent, is er genoeg te zien en lezen op de nieuwe website.