Digitale Systeemrapportage brengt morfologie Waddenzee beter in beeld

Gepubliceerd 16 mei 2023

Rijkswaterstaat en Deltares hebben de laatste jaren gewerkt aan een instrument om de abiotische (morfologische) data voor de Waddenzee toegankelijk te maken. Het resultaat is onlangs gepresenteerd: de zogenoemde Digitale Systeemrapportage (DSR).

De Digitale Systeemrapportage (DSR) (DSR) verwerkt diverse monitoringdata in een centraal en openbaar systeem. Zo kunnen trends en ontwikkelingen op het vlak van bodem en water vanaf nu snel en gemakkelijk worden opgezocht en geanalyseerd.

Opbouw Digitale Systeemrapportage

De opzet van deze Digitale Systeemrapportage wordt ondersteund door de Basismonitoring Wadden. Het beantwoordt aan de doelstellingen van de Basismonitoring om relevante Waddendata digitaal toegankelijk te maken en meer systeemkennis op te bouwen. Eerder al heeft de Waddenacademie voor de socio-economische ontwikkelingen de Waddenbalans gerealiseerd. Nu heeft Rijkswaterstaat de eerste versie voor een DSR Wadden met de abiotische/morfologische indicatoren.

Overzicht watersysteemrapportages

Er is ook een overzicht van andere  watersysteemrapportages in Nederland beschikbaar op deze site.