Internationale rapportages

Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW), waar Rijkswaterstaat onderdeel van uitmaakt, moet voldoen aan diverse internationale verdragen die Nederland heeft afgesloten. Deze internationale afspraken en EU-regelgeving vormen de basis voor de informatiebehoefte in de biologische en chemische landelijke monitoring (MWTL). Ook over hoogwaterveiligheid vindt afstemming en informatie-uitwisseling plaats. Rijkswaterstaat rapporteert data en informatie uit MWTL aan diverse internationale organisaties. Hieronder staan de belangrijkste beschreven.