KRW-oordelen Rijkswaterstaat

Eens in de 6 jaar wordt aan Brussel gerapporteerd door middel van een stroomgebiedbeheerplan (SGBP), de eerste was in 2009. Alle informatie van Rijkswaterstaat hieruit wordt opgenomen in het Nationaal Waterprogramma.

Tussen deze rapportagemomenten voert Rijkswaterstaat jaarlijks (niet verplichte) toetsingen en beoordelingen uit. Een toetsing is de berekeningen van de toetswaarde (Ecologische Kwaliteits Ratio) op basis van gegevens van 1 meetjaar. Beoordelingen zijn gemiddelden van de EKR's van de meest recente 3 meetjaren.

De resultaten van de beoordeling worden gepresenteerd in de factsheets op het waterkwaliteitsportaal.

Beoordelen

Officiële oordelen (voor de EU)

Op het waterkwaliteitsportaal staan factsheets van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen met de officiële oordelen zoals die aan de Europese Commissie worden gerapporteerd (factsheets 2016-2021).

Kaarten (WKP Kaarten SGBP2 definitief (waterkwaliteitsportaal.nl)) zijn te vinden ook op het waterkwaliteitsportaal.

Ook zijn er jaarlijkse publieksversies van factsheets, deze worden niet aan de EU gerapporteerd.

Oordelen uit Aquo-kit

Voor een totaaloverzicht van de oordelen van Biologie, Ecologie en Chemie, zie de actuele overzichtstabel met KRW-oordelen (csv, 290 kB).

De tabel bevat alle oordelen die jaarlijks worden berekend en worden gerapporteerd in de factsheets.

Dit bestand wordt jaarlijks bijgewerkt en bevat dus de meest actuele oordelen per waterlichaam voor Ecologie, Biologie, Fysische chemie, Specifieke verontreinigingen en Chemie totaal (allen gemiddelde van de laatste 3 meetjaren).

Toetsen

EKR-scores en toetsresultaten

De KRW-oordelen zijn gebaseerd op de 'EKR-scores': de Ecologische Kwaliteits Ratio's. Met de EKR-score worden verschillende meetwaarden tot 1 getal gecombineerd en met een norm vergeleken. Zo wordt de ecologische kwaliteit van een waterlichaam uitgedrukt in de Ecologisch Kwaliteitsratio.

Voor de chemische kwaliteit van een waterlichaam worden toetswaarden berekend. Ook hier worden meetwaarden gecombineerd en met een norm vergeleken.

Hieronder vindt u de toetswaarden en EKR-scores voor de waterlichamen van Rijkswaterstaat:

Voor de biologie zijn de EKR-scores opgebouwd uit deelmaatlatten en indicatoren. Voor uitleg zie: Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen en voor de kaderrichtlijn water 2021-2027, Stowa 2018. Hieronder vindt u de EKR-scores en de score voor relevante deelmaatlatten en indicatoren per kwaliteitselement voor de waterlichamen van Rijkswaterstaat:


KRW Dashboard

Dit Dashboard  presenteert de KRW-toetsresultaten en oordelen van de Rijkswateren op een overzichtelijke manier (alleen voor RWS-medewerkers)