Internationale Eemscommissie

Informatie en publicaties voor de Internationale Eemscommissie.

In 1960 is de Eemscommissie opgericht met de ondertekening van het Eems-Dollardverdrag tussen Nederland en Duitsland. De ligging van de staatsgrenzen in het Eemsgebied is initieel het belangrijkste onderwerp. In 1996 zijn er bepalingen aan toegevoegd die gaan over water- en het natuurbeheer in de Eemsmonding (Eems-Dollardmilieuprotocol). In artikel 2 van dit milieuprotocol worden de taken beschreven die zijn toegewezen aan de Grenswaterencommissie; hiertoe behoren sinds 2000 ook taken ter uitvoering van de KRW.

Nederlands-Duitse Samenwerking voor Waterbeheer in Eems

In het internationale stroomgebiedsdistrict Eems werken Duitsland en Nederland samen aan de verwezenlijking van de grensoverschrijdende doelstelling van de Europese kaderrichtlijn water. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het van het overkoepelende stroomgebiedbeheersplan dat in 2009 is opgeleverd. Als voorbereiding hierop is in 2007 het monitoringsprogramma voor het internationale stroomgebied van de Eems opgesteld.

Rijkswaterstaat levert data en informatie als input voor de rapportages die de Eemscommissie opstelt.