EU Rapportage Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn is een richtlijn van de Europese Unie. Het doel is de bescherming, het beheer en de regulering van de in de lidstaten voorkomende vogels.

Elke zes jaar stelt Min. LNV een landelijke rapportage op in het kader van de Vogelrichtlijn (VR), de zgn. Art. 12 Rapportage. Daarbij maakt zij onder andere gebruik van MWTL gegevens. De VR Art. 12 Rapportage gaat over de status van vogelsoorten op landelijk niveau. De laatste rapportage was in 2013, de eerstvolgende in 2019.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (verantwoordelijkheid IenM) sluit t.a.v. doelen voor vogels grotendeels aan op de landelijke doelen van de VR (naast de doelen die i.k.v. OSPAR zijn gesteld). In de KRM rapportage (t.a.v. Art. 8, 9 en 10) van 2018 is - t.a.v. vogeldoelen - deels verwezen naar de meest recente VR-rapportage (2013).

(zoek op soort, kies dan de tab ‘Staat van Instandhouding’)