Internationale Scheldecommissie

De internationale Scheldecommissie is één van de vier internationale riviercommissies waar Nederland aan deelneemt. Hieronder vindt u informatie over en publicaties van de Internationale Scheldecommissie.

In 1994 is het ‘Verdrag inzake de bescherming van de Schelde’ vastgesteld en de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) opgericht. Lidstaten zijn Frankrijk, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland. De commissie streeft ernaar de kwaliteit van de Schelde op een duurzame wijze te waarborgen en te verbeteren. Ze voert haar taak hoofdzakelijk uit in drie werkgroepen: Waterkwaliteit, Emissies en Grensoverschrijdende Samenwerking.

In het eerste Schelde Actieprogramma (1998) zijn 71 gemeenschappelijke acties vastgelegd en een aantal nationale acties. De belangrijkste actie is het voor 2003 vaststellen van concrete gemeenschappelijke doelstellingen voor de waterkwaliteit en ecologie die voor 2013 gerealiseerd moeten zijn. Deze doelstellingen zijn inmiddels overgenomen in het beheerplan voor de KRW.

RWS levert data en informatie als input voor de rapportages die de Scheldecommissie opstelt.

De belangrijkste werkvelden van de ICBS (en gerelateerde producten) zijn:

  1. Kaderrichtlijn Water
  2. Richtlijn over Overstromingsrisico’s
  3. Informatievoorziening in geval van calamiteiten