EMODnet

Het European Marine Observation and Data Network (EMODnet) is een netwerk van organisaties betrokken bij het Europese zeebeleid. Deze organisaties werken samen om data te verzamelen, te beheren en te ontsluiten. Rijkswaterstaat is één van de partners.

EMODnet wordt gefinancierd door de Europese Unie. EMODnet ontsluit Europese mariene data voor een zevental disciplines:

  • Bathymetry
  • Geologie
  • Habitats
  • Chemie
  • Biologie
  • Fysica
  • Menselijk gebruik