Rapportage Zwemwaterrichtlijn EC

Deze EU-richtlijn heeft tot doel het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens. Rijkswaterstaat verstrekt informatie op basis van het MWTL-meetnet aan het publiek.

De Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG stelt bepalingen vast voor: a) de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit; b) het beheer van de zwemwaterkwaliteit; en c) het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek. Zwemwater is een onderdeel van het landelijk meetnet van Rijkswaterstaat (MWTL).

Rijkswaterstaat levert de zwemwaterbeoordelingen en resultaten jaarlijks in december aan via EIONET.

De EEA (Europees Milieuagentschap (European Environment Agency)) maakt hier vervolgens een publieksvriendelijker rapportage van (kan een jaar achterlopen):