Internationale Maascommissie

Informatie over en publicaties van de Internationale Maascommissie.

De Internationale Maascommissie (IMC) is in 2002 ingesteld bij de ondertekening van het Maasverdrag (Verdrag van Gent) dat op 1 december 2006 in werking is getreden. Voorloper van de IMC is de Internationale Commissie ter Bescherming van de Maas (ICBM, sinds 1994) Doel van het Verdrag is het bereiken van een duurzaam en integraal waterbeheer van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Maas. Het verdrag is ondertekend door het Waals Gewest, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België en Luxemburg.

RWS levert data en informatie als input voor de rapportages die de Maascommissie opstelt.

De IMC  heeft als belangrijkste taken (en hieraan gerelateerde producten):

  1. Het afstemmen van de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water
  2. Het afstemmen van de verplichtingen van de Europese richtlijn over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s
  3. Het geven van adviezen en aanbevelingen aan de partijen voor het voorkomen en bestrijden van calamiteuze waterverontreiniging (waarschuwing- en alarmsysteem).
    • Voor informatie hierover. NOG EEN LINK OPNEMEN