Internationale Rijncommissie

De internationale Rijncommissie is één van de vier internationale riviercommissies waar Nederland aan deelneemt. Hieronder vindt u informatie over de Internationale Rijncommissie.

De Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn (ICBR) is een internationaal samenwerkingsorgaan voor alle Rijnoeverstaten (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland). Doel van de samenwerking is een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied (programma Rijn 2020).

Voor de internationale coördinatie van de implementatie van de KRW is tijdens de Rijnministersconferentie van 29 januari 2001 het Coördinerings Commitee (CC) Rijn ingesteld. In het CC Rijn hebben naast de landen vertegenwoordigd in de ICBR ook Wallonië, Oostenrijk, Liechtenstein (en Italië) zich aangesloten. Het secretariaat van de ICBR ondersteunt het CC Rijn bij de uitvoering van zijn taken. Artikel 13, lid 3 KRW schrijft voor dat voor het internationaal stroomgebieddistrict Rijn een gecoördineerd beheerplan moet worden opgesteld.  Het CC Rijn heeft de rapportage van dit stroomgebiedbeheerplan (deel A) gecoördineerd en goedgekeurd (2009).

RWS levert data en informatie als input voor de rapportages die de Rijncommissie opstelt.

Meer informatie  en rapportages van de ICBR/het CC Rijn zijn te vinden op de website.