ICES

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) is een mondiale organisatie die onderzoek doet en advies geeft om een duurzaam gebruik van de zee te ondersteunen.

Een belangrijke taak is het ICES advies over quota voor de visserij in opdracht van de EU. De benodigde basisdata voor deze adviezen worden ingewonnen via allerlei visserijsurveys en registraties van visserij-activiteiten. ICES coördineert deze surveys en registraties en bundelt de verzamelde data in dataportals. Deze data zijn openbaar en via internet beschikbaar. Klik hier voor de handleiding van de ICES-website

ICES verzamelt en beheert ook data over de waterkwaliteit. Hierin werken ze samen met OSPAR. Een klein deel van de data die ICES presenteert is afkomstig van Rijkswaterstaat (plastic, microverontreinigingen in vis en visziektes).