Zwerfafval op de zeebodem

Zwerfafval op de zeebodem ('Litter on the seabed') is één van de nieuwe Common Indicators onder OSPAR, en wordt daarmee ook opgenomen als indicator onder de KRM. Het afval wordt gemonitord als 'bijvangst' van de International Bottom Trawl Survey (IBTS).

Inhoud:

Informatiebehoefte

De monitoring van afval (m.n. plastics) op de zeebodem wordt al geruime tijd via een OSPAR Common method uitgevoerd. Hoewel het bekend is dat met de gebruikte methode maar een klein percentage van het afval op de zeebodem wordt opgevist, werkt Nederland toch mee aan deze monitoring gezien de publieke en beleidsmatige aandacht die dit werk oplevert voor marien afval, en in het belang van de internationale samenwerking.

Afval uit één trek van 30 min met de GOV tijdens de IBTS 2017
Afval uit één trek van 30 min met de GOV tijdens de IBTS 2017aption

Databeheer en ontsluiting

De data zijn beschikbaar in de ICES DATRAS database.


Jaarlijkse rapportages

In de rapporten staan zowel de methode als de resultaten beschreven.

Microplastics in zee

De nieuwste ontwikkeling in de afvalmonitoring op zee is het monitoren van microplastics (plastic deeltjes < 5 mm) in sediment op de zeebodem. Er wordt momenteel in OSPAR gewerkt aan het opzetten van een “Common method” hiervoor.