Zwerfafval op de zeebodem

Zwerfafval op de zeebodem ('Litter on the seabed') is één van de nieuwe Common Indicators onder OSPAR, en wordt daarmee ook opgenomen als indicator onder de KRM. Het afval wordt gemonitord als 'bijvangst' van de International Bottom Trawl Survey (IBTS).

Inhoud:

Informatiebehoefte

De monitoring van afval (m.n. plastics) op de zeebodem wordt al geruime tijd via een OSPAR Common method uitgevoerd. Hoewel het bekend is dat met de gebruikte methode maar een klein percentage van het afval op de zeebodem wordt opgevist, werkt Nederland toch mee aan deze monitoring gezien de publieke en beleidsmatige aandacht die dit werk oplevert voor marien afval, en in het belang van de internationale samenwerking.

Afval uit één trek van 30 min met de GOV tijdens de IBTS 2017
Afval uit één trek van 30 min met de GOV tijdens de IBTS 2017aption

Databeheer en ontsluiting

Rijkswaterstaat is bezig om de data om in DONAR op te slaan. Tot die tijd kunt u de data opvragen via de Service Desk Data. De verwachting is dat u de data in de eerste helft van 2019 kunt downloaden op het tabblad Download data.


Aanvullende informatie

Jaarlijkse rapportages

In de rapporten staan zowel de methode als de resultaten beschreven.

Microplastics in zee

De nieuwste ontwikkeling in de afvalmonitoring op zee is het monitoren van microplastics (plastic deeltjes < 5 mm) in sediment op de zeebodem. Er wordt momenteel in OSPAR gewerkt aan het opzetten van een “Common method” hiervoor. De monitoring van microplastics zal in 2019 echt van start gaan

Plastic in rivieren

Een relatief nieuwe ontwikkeling in de monitoring en assessment van afval is de monitoring van plastics in rivieren. Hoewel hier geen wettelijke taak voor is vanuit de KRW of rivierencommissies, hebben deze commissies en Nederlandse NGO’s (waaronder Stichting De Noordzee, IVN en diverse provincies) de monitoring van plastics in rivieren door vrijwilligers (citizen science) voortvarend opgepakt. Rijkswaterstaat geeft ondersteuning  aan deze NGO’s, in de vorm van het faciliteren van van de data ontsluiting.