Aqualarm

De chemische meetnetten, zoals water, zwevend stof en waterbodem, zijn vooral bedoeld voor beleidsevaluaties en internationale rapportages. Voor die meetnetten duurt het vaak enkele maanden tot een half jaar voordat de gegevens beschikbaar zijn. Rijkswaterstaat heeft één meetnet waar de chemische kwaliteit continue en bijna real-time wordt gemeten; AQUALARM

Inhoud:

Informatiebehoefte

De kaders voor Aqualarm worden gevormd door crisismanagement en afspraken met de vereniging van rivierwaterbedrijven (RIWA).

Waar Rijn en Maas Nederland binnen komen moet continu informatie over de waterkwaliteit continue worden ingewonnen om bij een calamiteit drinkwaterbedrijven zo snel mogelijk te kunnen waarschuwen en de bron op te kunnen sporen.

Meetstation Eijsden - Laborant neemt handmatig een watermonser van de Maas op meetstation Eijsden - 2016

Parameters

In overleg met de drinkwaterproducenten worden jaarlijks een parameterlijst en de alarmerings- en signaleringswaarden voor de stoffen vastgesteld. Het parameterpakket bestaat uit algemene en fysisch-chemische parameters  (zuurstof, pH, troebelheid, temperatuur, geleidendheid, chloride, fluoride, ammonium), metalen, radioactiviteit, vluchtige, polaire en apolaire organische stoffen. Daarnaast worden wateralgen-toximeter en Daphnia-toximeter gebruikt om na te gaan wat het gecombineerd effect van diverse belastingen is.

Meetstation Eijsden - Laborant plaatst een watermonster in analyse-apparaat

Meetstrategie

RWS gebruikt daarvoor het systeem AQUALARM, waarin inwinning en verwerking van meetgegevens en de alarmmelding zijn geïntegreerd. Het systeem is volledig geautomatiseerd. Als er sprake is van overschrijding van deze waarden, vindt na validatie van de meting melding plaats aan de betrokken instanties, zoals waterbeheerders en drinkwaterproducenten. Het systeem draait op drie locaties:

  • Lobith-Bimmen
  • Eijsden
  • Keizersveer

Zie voor meer informatie en achtergrond over AQUALARM  www.aqualarm.nl

Zie hier een kort overzicht van de meetstrategie in tabelvorm.

Meetmethoden

Een beschrijving van de gebruikte meetmethoden voor AQUALARM vindt u hier:

Beschikbaarheid data

De recente gegevens worden opgeslagen en ontsloten via de AQUALARM-applicatie van RWS. De laatst gemeten gegevens kunt u vinden op AQUALARM. De gegevens worden vervolgens opgeslagen in DONAR. Wilt u deze historische data als een tijdreeks opvragen, neem dan contact op met de Service Desk Data van Rijkswaterstaat. We proberen de data in de eerste helft van 2020 op deze site beschikbaar te maken (tabblad Download Data).


Beschrijving meetmethoden Aqualarm