Chemisch/fysisch

De natuurlijke eigenschappen van het rivierwater worden onder andere beïnvloed door het stroomgebied, de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid. Urbanisatie, landbouw en industrie beïnvloeden echter ook de chemisch-fysische, de fysische en de chemische eigenschappen.

Chemisch-fysische stoffen zijn stoffen die informatie geven over doorzicht, thermische omstandigheden, zuurstofhuishouding, zoutgehalte, verzuringstoestand en voedselrijkdom (nutriënten).

Voor het bepalen van de waterkwaliteit zijn verschillende meetmethoden in gebruik. De chemisch-fysische, fysische en chemische eigenschappen worden gemeten met een specifiek voor die eigenschap ontworpen meetinstrument.

Een overzicht van deze meetmethoden vindt u op de ondergenoemde pagina's.

Meetmethoden