Organisch

Organische stoffen hebben niet altijd een natuurlijke oorsprong. De stoffen worden aangemaakt door de chemische industrie en komen in het rivierwater door waterlozingen of ongevallen.

De organische stoffen worden opgedeeld in drie groepen: twee groepen op grond van hun polariteit en een in de mate waarin het in een dampvorm (vluchtigheid) kan voorkomen. De verdeling leidt tot het toepassen van drie meetsystemen.

Een overzicht van deze meetmethoden vindt u op de ondergenoemde pagina's.

Meetmethoden

A-polair tot matig polair

Polair

Vluchtig