Biologisch

De waterkwaliteitsbewaking door biomonitoren maakt gebruik van de watervlooiensoort Daphnia (magna) en van algen.

De biomonitoren zijn de eerste signaleringssystemen op chemische verontreinigingen. Daarom noemen we ze  'early warning systemen'. Ze tonen de mate van giftigheid van het oppervlaktewater voor de Daphnia en algen. Bij een alarmering via Aqualarm door een biomonitor weten we dus niet om welke chemische stof het gaat, we hebben wel een idee van de stofgroep waarop de organismen in de biomonitor reageren.

Meetmethoden