Meetstrategie Oppervlakte water

In onderstaande tabel staat de meetstrategie van het onderdeel 'Oppervlakte water' uitgedrukt in locaties, frequentie, parameters en methode.

Meetstrategie chemie oppervlaktewater
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Alle KRW waterlichamen minimaal 1 per waterlichaam Jaarlijks minimaal 12 (1x per maand) Concentratie prioritaire stoffen Watermonsters, labanalyse
Alle KRW waterlichamen minimaal 1 per waterlichaam Jaarlijks minimaal 4 (1 x per kwartaal) Concentratie specifiek verontreinigende stoffen stoffen Watermonsters, labanalyse
Alle KRW waterlichamen minimaal 1 per waterlichaam

Jaarlijks  minimaal 6 (1 x per maand in het zomer-halfjaar)

Concentraties fysisch-chemische parameters Watermonsters, veldmeting of labanalyse
Rivierengebied 9 4 - 52 Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters Watermonsters, veldmeting of labanalyse
IJsselmeergebied 14 4 - 13 Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters Watermonsters, veldmeting of labanalyse
Kanalen 11 4 - 13 Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters Watermonsters, veldmeting of labanalyse
Deltagebied 4 - 19 Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters Watermonsters, veldmeting of labanalyse
Waddenzee 4 - 19 Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters Watermonsters, veldmeting of labanalyse
Noordzee 20 3 - 19 Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters Watermonsters, veldmeting of labanalyse

Toelichting tabel:

  • IJsselmeergebied omvat: IJsselmeer, Markermeer, Eemmeer, Veluwemeer, Ketelmeer, Zwartemeer
  • Kanalen omvatten: Twentekanaal, Noordzeekanaal, Amsterdam Rijnkanaal, Zuid-Willemsvaart, Kanaal van Gent naar Terneuzen,
  • Deltagebied omvat: Grevelingen, Veerse Meer, Oosterschelde, Westerschelde