Meetstrategie zeegras

Meetstrategie van het zeegras meetnet
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Oosterschelde, Westerschelde, Waddenzee, Eems-Dollard Vlakdekkend: Oosterschelde 8, Westerschelde 1, Waddenzee 11 meetpunten Driejaarlijks Soortensamenstelling (Klein en Groot zeegras, Snavelruppia), bedek-kings-graad binnen een areaal en totaal areaal Luchtfoto-interpretatie, veldbe-zoek