Ecotopen

Een ecotoop is een ecomorfologische, karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is ingedeeld aan de hand van de criteria hoogte/diepte, stroomsnelheid, droogvalduur, zoutgehalte en sedimentsamenstelling.

Met de ecotopenindeling worden graduele overgangen in deze variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden. Veranderingen in voor de ecologie relevante veranderingen in stroomsnelheid et cetera. worden zo eenduidig kwantificeerbaar en te gebruiken voor verkenningen, planstudies en evaluaties van aanleg en beheer.

Inhoud:

Actueel

Actuele planning ecotopenkaarten  - zoet
Gebied zoet Meest recente kaartjaar Nieuw kaartjaar Verwachte oplevering
Rijntakken-Oost 2022 2028 eind feb 2029
Maas

2017

2023 eind okt 2024
IJsselmonding 2022 2028 eind feb 2029
IJsselmeer & Randmeren 2022 2027 eind feb 2028
Volkerak - Zoommeer 2022 2027 eind feb 2028
Rijn-Maasmonding 2018 2024 medio 2025
ACTUELE PLANNING ECOTOPENKAARTEN  - ZouT
Gebied Zout Meest recente kaartjaar Nieuw kaartjaar Verwachte oplevering
Westerschelde 2022 2025 mei 2026
Oosterschelde 2021 2027 mei 2028
Waddenzee (WZ)  totaal 2017 2023 2e helft 2024
WZ Friesche zeegat 2018 2024 mei 2025
WZ Huibertgat 2019 2025 mei 2026
WZ Eems Dollard 2020 2026 mei 2027
WZ Marsdiep 2021 2027 mei 2028
WZ Vliestroom - 2022 2e helft 2024

WZ Eilerlandse &

Amelander zeegat

- 2023 2e helft 2024

Aanvullende informatie

Rapportages

Alle beschikbare toelichtingsrapportages staan op het Rijkswaterstaat Publicatie Platform (RPP) van de Overheid.

GEOWEB-Viewer

Direct naar de Rijkswaterstaat Ecotopen GeoWeb-Viewer

Vegetatie uiterwaarden

De vegetatie in de uiterwaarden is sterk bepalend voor het stromingsprofiel van de rivieren. Het type vegetatie dat in de uiterwaarden mag groeien ligt vast in de Vegetatielegger. Vergelijking van de werkelijke begroeiing (d.m.v. satellietbeelden) met de Vegetatielegger gebeurt in de Vegetatiemonitoringstool.