Ecotopen

Op deze site vindt u alle informatie met betrekking tot de ecotopenkaarten van Rijkswaterstaat. Een ecotoop is een ecomorfologische, karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is ingedeeld aan de hand van de criteria hoogte/diepte, stroomsnelheid, droogvalduur, zoutgehalte en sedimentsamenstelling.

Met de ecotopenindeling worden graduele overgangen in deze variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden. Veranderingen in voor de ecologie relevante veranderingen in stroomsnelheid etc. worden zo eenduidig kwantificeerbaar en te gebruiken voor verkenningen, planstudies en evaluaties van aanleg en beheer.

Inhoud:

Actueel

Actuele planning ecotopenkaarten
Gebied zoet Meest recente kaartjaar Nieuw kaartjaar Verwachte oplevering
Rijntakken-Oost 2017 2022 medio 2023
Maas

2017

2023 medio 2024
IJsselmonding 2017 2022 medio 2023
IJsselmeer & Randmeren 2016 2022 eind 2022
Volkerak - Zoommeer 2016 2022 eind 2022
Rijn-Maasmonding 2018 2024 medio 2025
Gebied zout Meest recente kaartjaar Nieuw kaartjaar Verwachte oplevering
Westerschelde 2020 2022 medio 2023
Oosterschelde 2016 2021 medio 2022
Waddenzee (WZ)  totaal 2017 2023 medio 2024
WZ Friesche zeegat - 2018 medio 2022
WZ Huibertgat - 2019 medio 2022
WZ Eems Dollard - 2020 medio 2022
WZ Marsdiep - 2021 eind 2022
WZ Vliestroom - 2022 medio 2023
WZ Eilerlandse & Amelander zeegat - 2023 medio 2024

Aanvullende informatie

Rapportages

Alle beschikbare toelichtingsrapportages staan op de PUC (Publicatieplatform UitvoeringsContent) van de Overheid.

GEOWEB-Viewer

Direct naar de Rijkswaterstaat Ecotopen GeoWeb-Viewer

Vegetatie uiterwaarden

De vegetatie in de uiterwaarden is sterk bepalend voor het stromingsprofiel van de rivieren. Het type vegetatie dat in de uiterwaarden mag groeien ligt vast in de Vegetatielegger. Vergelijking van de werkelijke begroeiing (d.m.v. satellietbeelden) met de Vegetatielegger gebeurt in de Vegetatiemonitoringstool.