Planning & Strategie

De kaarten voor zowel zoete als zoute watersystemen worden volgens een programmering uitgevoerd. In onderstaande figuur is een overzicht gepresenteerd met de ligging van alle gebieden waar ecotopenkaarten voor worden gemaakt. De blauw getinte gebieden  zijn zoute watersystemen. De planning voor beide typen wateren wordt hieronder toegelicht.

OVERZICHT_GEBIEDEN_v20220215

Zoete watersystemen

In onderstaande figuren is de meerjaren planning voor de zoete ecotopenkaarten aangegeven. Met kleuren is aangegeven bij welke cyclus de kaart hoort. Met een cyclus wordt bedoeld een periode dat alle watersystemen zijn gekarteerd. Zo werden tussen 1996 en 1998 alle zoete watersystemen voor het eerst gekarteerd in de eerste cyclus. In 2008 zijn de RTO en MAAS een extra keer gekarteerd en lopen de cycli niet meer synchroon. Een cel met inhoud geeft het jaar van de fotovlucht aan. Het jaar daarna is het jaar dat de kaart gemaakt en opgeleverd wordt. 5m en 20m staan voor de kleinst te karteren eenheden van de structuurkartering.

Planning zoete ecotopenkaarten 1996-2012
Planning zoete ecotopenkaarten 1996-2012
Planning zoete ecotopenkaarten 2012-2030
Planning zoete ecotopenkaarten 2012-2030

Zoute watersystemen

Ook bij de zoute ecotopenkaarten is de basis dat tbv MWTL eens in de 6 jaar een ecotopenkaart wordt geproduceerd. Bij de Westerschelde heeft het project MONEOS ervoor gezorgd dat de frequentie naar eens in de 2 jaar ging en vanaf 2025 eens in de 3 jaar. De Waddenzee is in 2017 voor het eerst in zijn geheel gekarteerd, waarna vanaf 2018 per kombergingsgebied 1/6 deel van de Waddenzee wordt gekarteerd opdat na 6 jaar de Waddenzee is zijn geheel is geüpdatet. Voor de Oosterschelde bestaan ook nog kaarten voor de jaren 1983, 1990 en 2001. Deze zijn echter (nog) niet beschikbaar aangezien deze met een andere methodiek zijn gemaakt.

Van het Grevelingen en Veerse Meer staat dat er in 2011 ecotopenkaarten zijn. Aangezien dit zoute meren betreft zijn er alleen de basislagen vegetatiestructuur en diepte gekarteerd en kan niet echt van een ecotopenkaart worden gesproken. De informatiebehoefte voor deze meren in de toekomst is op dit moment nog onduidelijk.

Planning zoute ecotopenkaarten 1996-2012
Planning zoute ecotopenkaarten 1996-2012
Planning zoute ecotopenkaarten 2012-2033
Planning zoute ecotopenkaarten 2012-2033