Data ontsluiting

Rijkswaterstaat beheert de data in een geodatabase en ontsluiting van deze GIS gegevens vindt plaats via geoservices.

Ontsluiting

Alle ecotopenkaarten zijn online te bekijken via de Rijkswaterstaat GeoWeb-viewer:

maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=Ecotopen#.

Kies onderaan voor 'kaartlagenlijst' en kies daarna de gewenste kaarten.

ArcGIS-server voor zoete en zoute ecotopen

De kaarten zijn ook als Map- of Feature in GIS te gebruiken. Wanneer de ecotopenkaart alleen als afbeelding in GIS gebruikt wordt, wordt aangeraden de Map-server te gebruiken. Hierbij kan de opmaak niet gewijzigd worden en kunnen geen analyses gedaan worden. Als dit wel gewenst is, dient de Feature server gebruikt te worden en kan het GIS-bestand ook lokaal opgeslagen worden.

  • Klik in (ArcMAP) in het ArcCatalog venster bij GIS Servers - Add ArcGis Server
  • Kies 'Use GiS Services'
  • Kopieer en plak deze link bij Server URL: geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/
  • De velden bij Authentication (optional) kunnen leeg gelaten worden.
  • Bij de GIS-servers is dit item er dan bij gekomen: 'arcgis2 on geoservices.rijkswaterstaat.nl (user)'
  • Klik op GDR
  • Scroll naar 'ecotopen_zout'
  • Kies (sleep in ArcMap) hier voor MapServer als je de kaart inclusief opmaak alleen wilt bekijken. Kies voor FeatureServer als je de opmaak van de kaart wilt veranderen, analyses wilt doen of de kaart voor eigen gebruik wilt downloaden.

Zoute Ecotopen

De onderliggende kaartlagen van de zoute ecotopenkaarten zijn ook via services beschikbaar. Met vlakinformatie; projectgrens, zoutkaart en e-GMK zijn ook via dezelfde Map- of Feature server beschikbaar.

De onderliggende kaartlagen met rasterinformatie zijn beschikbaar via de MapFeature server : 'ecotopen_zout_raster'.

Rasterbestanden zijn tot op heden als featureclass niet via de Geodatabaseruimte te ontsluiten (downloaden). Totdat dit wel mogelijk is zijn de rasters hier te downloaden:

https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/ecotopen_zout_raster/

Zoete Ecotopen

De basislagen van de zoete ecotopenkaarten zijn niet via services opvraagbaar. Deze kunnen opgevraagd worden via de Service Desk Data van RWS.

Luchtfoto's

De luchtfoto's (ECW's) welke zijn gebruikt tbv de geomorfologische- en vegetatiestructuurkaarten zijn te downloaden op het dataregister van Rijkswaterstaat (zoek op Orthofotomozaiek [gebiedsnaam] [jaartal]).

Dataregister Rijkswaterstaat

Toelichtingsrapportages

Van alle kaarten worden toelichtingsrapportages gemaakt. De rapportage beschrijft de wijze van tot stand koming en bijzonderheden tijdens het karteerproces. In onderstaande tabel zijn per watersysteem de beschikbare rapportages te zien. Van de kaarten waar geen downloadlink van beschikbaar is betekend dat de rapportages nog gemaakt moeten worden. Vanaf 2021 zal hiervoor een inhaalslag gemaakt worden.

Toelichtingsrapportages zoete ecotopen
Watersysteem Zoet CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
Maas 1988 1996 2004 2008 2012 2017
Rijntakken-oost 1997 2005 2008 2012 2017
Rijn-Maasmonding 1998 2006 2012 2018
IJsselmeer & Randmeren 1996 2004 2011 2016
Volkerak-Zoommeer 1997 2005 2010 2016

Van de zoute watersystemen zijn de volgende toelichtingsrapportages verschenen:

Grevelingenmeer: 2011

Veerse meer: 2011

Westerschelde:  1996200120042008201020112012201520162012020

Oosterschelde: van de 2 kaarten die digitaal ontsloten zijn (2009, en 2016) zijn nog geen rapportages beschikbaar.

Waddenzee: 2017