Vegetatie

De hogere planten worden in drie meetnetten gemeten: zeegras, kwelders en waterplanten. Het zijn internationaal verplichte metingen.


Zeegras kartering

Jaarrapportages met beschrijving methodiek en resultaten

Kwelder kartering

Jaarlijks wordt een ander gebied in Nederland gekarteerd. Voor rapporten met een toelichting op de vegetatiekarteringen, zie:

Waterplanten

Jaarlijks verschijnen er rapporten met een overzicht van de monitoring van dat jaar (inclusief een beschrijving van de methodiek)