Biomassa- en oppervlaktewaarden

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe de biomassa- en oppervlaktewaarden van de verschillende karteringen zijn berekend en waarom deze niet altijd goed onderling vergelijkbaar zijn.

In de rapportages staan onder andere overzichten van de gevonden oppervlaktes en van de berekende biomassawaarden voor Groot en Klein zeegras. In de vroege karteringen zijn deze biomassawaarden incidenteel opgenomen in rapportages. Vanaf 2006 bevatten de rapportages een vaste paragraaf met oppervlaktes en biomassawaarden.

Karteringen 2010 en 2011

De biomassawaarden van de karteringen in 2010 en 2011 zijn door een fout in het gebruikte computerprogramma niet goed berekend. Kijk op onze pagina over verspreidingskaarten voor de juiste data.

Aanpassingen karteringsmethodiek

De gerapporteerde biomassawaarden van voor 2010 en die van 2010 en later zijn niet goed te vergelijken met elkaar, omdat in 2010 de gehanteerde karteringsmethode is aangepast. Er wordt nu in cellen van 20x20 m gemeten (rastermethode). Terwijl eerder de omtrekken van velden (vlakken) en losse pollen (punten) werden vastgelegd (vlakkenmethode).

Vergridden

Vanwege deze wijziging in de karteringsmethode zijn ook de oppervlaktewaarden van voor en na 2010 niet goed te vergelijken. Om die reden is ervoor gekozen om alle resultaten uit de vlakkenmethode te vergridden. In de Mapviewer staan dan ook uitsluitend rasters, ook van de gebieden die vroeger door de vlakkenmethode als polygonen of pollen zijn gekarteerd. Zie ook de Metadatabijsluiter bij de zeegrasdata in de geodatabase.

Formule

De formule voor de berekening van de biomassa is in 2012 aangepast. De biomassa, zoals die in de Mapviewer wordt gepresenteerd, is berekend met de formule y = 0,87 x, waarin x is de bedekking in % en y is de biomassa in gram asvrij drooggewicht/m2. Bedekkingen < 1% worden niet meegeteld bij de berekening. Zie voor een toelichting de publicatie Relatie bedekking - biomassa voor groot en klein zeegras in de Oosterschelde.