Meetstrategie Zwevend stof

In onderstaande tabel staat de meetstrategie van microverontreinigingen  in het zwevend stof in detail uitgewerkt.

Meetstrategie zwevend stof meetnet
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Rivierengebied 6 4-52 Chemische stoffen en ondersteunende parameters tijdsverzamelmonsters met doorstroomsupercentrifuge en labanalyse
IJsselmeergebied 3 1-12 Chemische stoffen en ondersteunende parameters tijdsverzamelmonsters met doorstroomsupercentrifuge en labanalyse
Kanalen 3 4-12 Chemische stoffen en ondersteunende parameters tijdsverzamelmonsters met doorstroomsupercentrifuge en labanalyse
Deltagebied 8 4-12 Chemische stoffen en ondersteunende parameters tijdsverzamelmonsters met doorstroomsupercentrifuge en labanalyse
Waddenzee 0 - - -
Noordzee 0 - - -

Toelichting tabel:

  • IJsselmeergebied: IJsselmeer, Markermeer, Eemmeer, Veluwemeer, Ketelmeer, Zwartemeer
  • Kanalen: Twentekanaal, Noordzeekanaal, Amsterdam Rijnkanaal, Zuid-Willemsvaart, Kanaal van Gent naar Terneuzen
  • Deltagebied: Grevelingen, Veerse Meer, Oosterschelde, Westerschelde