Vissen in overgangswater

Van ieder monitoringsjaar verschijnt een rapport met een beschrijving van de methode en eerste resultaten

Voor rapporten over de Westerschelde die sinds 2007 zijn uitgekomen:

In 2010 heeft er geen visbemonstering plaats gevonden in de Westerschelde.

Voor rapporten over de Eems-Dollard die sinds 2006 zijn uitgekomen: