Vissen in zoet water

Voorheen waren er aparte visrapportages voor de verschillende onderdelen van de actieve vismonitoring  (IJsselmeer en Markermeer, grote rivieren en randmeren) en voor de passieve vismonitoring (fuikmonitoring, zalmregistraties en ankerkuil). Voor een betere vindbaarheid van de visgegevens is in 2014 gestart om deze te integreren tot slechts één rapport.

In de eerste jaren bestond het nieuwe geïntegreerde rapport uit drie afzonderlijke delen.

Het eerste deel beschrijft steeds de toestand en trends per KRW-waterlichaam, de landelijke trends van de habitatrichtlijnsoorten (Natura2000) met daarnaast jaarlijks een hoofdstuk met een wisselende thematische uitwerking.

Het tweede deel betreft gedetailleerde informatie over de toegepaste methode van bemonsteren vanaf het begin van iedere monitoringsreeks.

Het derde deel betrof een zeer extensieve uitwerking van de data in talloze grafieken en tabellen. Niet alleen vanwege een enorme tijdsbesparing om jaarlijks dit deel te maken, maar vooral ook om gebruikers veel beter te kunnen bedienen, is vanaf 2016 deze data online te raadplegen en ook zelf te bevragen. De gedrukte versie van het derde deel is daarmee vanaf dat moment dan ook komen te vervallen.

Geïntegreerde rapportages  over vis in  de zoete rijkswateren en overgangswateren (in opdracht van Rijkswaterstaat en LNV)

Rapporten over grote rivieren sinds 2010[1]

Rapporten over IJsselmeer en Markermeer sinds 2009

Rapporten over de noordelijke randmeren

Rapporten over de oostelijke randmeren

Rapporten over de zuidelijke randmeren

Rapporten over de fuik- en zalmregistraties sinds 2009

[1] Oudere rapporten zijn beschikbaar via de Publicatiedatabank IenW