Meetstrategie vissen zoet en overgangswater

Overzicht van de huidige meetstrategie van de vissen in zoet en overgangswateren
Gebied (1) Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Oude Maas, Getijden Lek, Getijden Maas 20-80 (boomkor, elektro), 1-4 (fuiken) Jaarlijks, najaar Soortsamenstelling, bedekking per soort Boomkor, elektro, (deel) fuiken
Benedenloop IJssel, Bovenloop Nederrijn, Bovenloop Waal, Rijn en Grensmaas 20-80 (boomkor, elektro), 2 (fuiken) Jaarlijks, voorjaar Soortsamenstelling, bedekking per soort Boomkor, elektro, fuiken (GM), zalmsteek (NR, W)
Noordzeekanaal, Vol-kerak Zoommeer, Randmeren Noord, Randmeren Zuid en Randmeren Oost 20-80 (boomkor, elektro, kuil) Driejaarlijks, najaar Soortsamenstelling, bedekking per soort Boomkor, elektro, stortkuil
Zwarte Water, Zand-maas, Veerse Meer, Grevelingen en Twente-kanaal 20-80 (boomkor, elektro) Driejaarlijks, voorjaar Soortsamenstelling, bedekking per soort Boomkor, elektro
Haringvliet West, Nieuwe Waterweg, Westerschel-de en Eems-Dollard 20-80 (boomkor, elektro), 1-4 (fuiken) Driejaarlijks, voor- en najaar. Fuiken jaarlijks Soortsamenstelling, bedekking per soort Boomkor, elektro, ankerkuil (ED, WS), fui-ken (HV, NW)
IJsselmeer 2 Jaarlijks, december Soortsamenstelling, bedekking per soort Fuiken

(1)  In het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren voert RWS maar een deel van de monitoring uit. LNV voert hier bemonstering met de boomkor uit.