Rapporten waterplanten

Waterplanten in de zoete rijkswateren worden onder meer in kader van Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 gemonitord. Voor rapportages (jaarrapportages en figuren en tabellen in Excel) die sinds 2005 zijn uitgekomen, zie:


Aanvullende informatie

Oudere rapporten

In de rijkswateren zijn ook al ruim voor de invoering van de KaderrichtlijnWater (KRW) en Natura2000 op (on)regelmatige basis vegetatiekarteringen uitgevoerd. Hieronder zijn de rapporten daarover te vinden.

Randmeren

IJssel- en Markermeer incl. Randmeren

IJssel- en Markermeer