Rapporten waterplanten

Waterplanten in de zoete rijkswateren worden onder meer in kader van Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 gemonitord. Voor rapportages (jaarrapportages en figuren en tabellen in Excel) die sinds 2005 zijn uitgekomen, zie:


Oudere rapporten

In de rijkswateren zijn ook al ruim voor de invoering van de KaderrichtlijnWater (KRW) en Natura2000 op (on)regelmatige basis vegetatiekarteringen uitgevoerd. Hieronder zijn de rapporten daarover te vinden.

Randmeren

Overige rapporten, beschikbaar op publicatieplatform

(gebruik titel als zoekterm)

 • Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2001
 • Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2000
 • Monitoring van waterplanten in het IJsselmeergebied 1999
 • Evaluatie van de karteringsmethodiek van waterplanten in het IJsselmeergebied 1987-1998
 • Monitoring van waterplanten in het IJsselmeergebied 1998
 • Biomassarelaties van waterplanten in het IJsselmeergebied
 • Monitoring van waterplanten in het IJsselmeergebied 1997
 • Monitoring van waterplanten in het IJsselmeergebied 1996
 • Monitoring van waterplanten in het IJsselmeergebied in het kader van het regionaal meetnet (1990-1994)
 • Monitoring van waterplanten in het IJsselmeergebied 1995
 • Inventarisatie watervegetatie IJsselmeergebied 1995
 • Inventarisatie water- en oevervegetatie IJsselmeer en Randmeren 1994
 • Kartering waterplanten IJsselmeergebied; opzet en methodiek
 • Watervegetatie in het IJsselmeer, Markermeer, Gouwzee en IJmeer 1981, 1983, 1985, 1987 en 1989 (inclusief Randmeren 1987 en 1989)
 • Monitoring waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2005; IJsselmeer
 • Monitoring waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2004; Markermeer
 • Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2002; IJsselmeer
 • Waterplanten langs de Waterlandse kust; inventarisatie augustus 1998
 • Fase-Rapport 1 Onderwatervegetatie IJsselmeer, 1993
 • Monitoring waterplanten IJsselmeergebied II; een vergelijking van veld-, luchtfoto-, en satellietkartering
 • Monitoring van waterplanten in het IJsselmeergebied I; advies monitoring waterplanten in het IJsselmeergebied
 • Floristische inventarisatie in de Makkumer-Noordwaard en Makkumer-Zuidwaard juni-juli 1981-1982
 • Waterplanten in de Gouwzee
 • Globale kartering van de ondergedoken waterplanten van het IJmeer en de Gouwzee