Meetstrategie waterplanten

Overzichtstabel van de meetstrategie voor waterplanten
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Meren Per waterlichaam: meestal tientallen pq’s Driejaarlijks Bedekking van groeivormen (1) en soortsamenstelling en bedekking per soort 5 harkworpen per pq, bij pq’s in grid IJsselmeergebied 1-3 worpen per pq
Meren: IJsselmeer, Markermeer en Randmeren N2000: ca 10.000 in vlak-dekkend raster, evenredig verdeeld over totale gebied. Subset van 160 voor KRW Driejaarlijks Totale bedekking en de bedekking per soort Op zicht en met 1-3 harkworpen per pq
Rivieren Per waterlichaam: meestal tientallen – stukken oeverlengte van 100 m Driejaarlijks Bedekking van groeivormen  en soortsamenstelling en bedekking per soort Op zicht
Kanalen Per waterlichaam: tientallen stukken oeverlengte van 100 m Zesjaarlijks Bedekking van groeivormen  en soortsamenstelling en bedekking per soort Op zicht

(1) submers, drijfbladplanten, emers, flab, kroos, oevervegetatie