Overzicht rapporten Kwelder- en duinkarteringen (VEGWAD)

De kwelderkarteringen in VEGWAD (onderdeel van MWTL) worden onder meer in kader van Kader Richtlijn Water, Natura 2000 en TMAP gemonitord.

Het onderdeel duinkartering binnen het MWTL monitoringsprogramma is tot 2015 standaard volgens de Grove strandaard typologie (GST) uitgevoerd. Hier is alleen informatie ten aanzien van horizontale en verticale structuur obv luchtfoto interpretatie. Voor sommige projectgebieden binnen het programma wordt sinds 2015 het duinareaal vegetatiekundig gekarteerd. In de komende tijd wordt nader uitgewerkt wat RWS structureel aan duinen zal karteren (t.b.v. N2000).

Meetjaar 2019:

Meetjaar 2018:

Meetjaar 2017:

Meetjaar 2016:

Meetjaar 2015:

Meetjaar 2014:

Meetjaar 2013:

Meetjaar 2012:

Meetjaar 2011:

Meetjaar 2010:

Meetjaar 2009:

Meetjaar 2008:

Meetjaar 2007: