Overzicht rapporten Kwelder- en duinkarteringen (VEGWAD)

De kwelderkarteringen in VEGWAD (onderdeel van MWTL) worden onder meer in het kader van de Kader Richtlijn Water, Natura 2000 en TMAP gemonitord.

Het onderdeel duinkartering binnen het MWTL-monitoringsprogramma is tot 2015 standaard volgens de Grove strandaard typologie (GST) uitgevoerd. Bij het uitvoeren van een kartering volgens de GST wordt alleen informatie t.a.v. horizontale en verticale vegetatiestructuur o.b.v. luchtfoto-interpretatie bepaald. Voor sommige projectgebieden binnen het programma wordt sinds 2015 het duinareaal vegetatiekundig gekarteerd. In de komende tijd wordt nader uitgewerkt wat RWS structureel aan duinen zal karteren (t.b.v. N2000).

De toelichtingen op vegetatiekarteringen zijn gepubliceerd op het publicatieplatform (tip: voeg de locatie toe aan het zoekveld, zoals 'Ameland')