Rapporten Mosselkarteringen zoet water

Zoetwatermosselkarteringen zijn geen standaardonderdeel van het MWTL (Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (= landelijk moniotirngprogramma van Rijkswaterstaat)). Omdat ze wel regelmatig werden uitgevoerd en er mogelijk informatiebehoefte blijft in de toekomst, worden ze toch opgenomen in de Waterinfo Extra onder monitoring.