Rapporten Bodemdieren kust-, overgangs- en zoute Rijkswateren

Ieder jaar worden rapporten geschreven over de metingen uitgevoerd in de Rijkswateren. In de rapporten staan de beschrijving van de bemonsterings- en analyse-methoden, de resultaten en een beknopte duiding.

De volgende meetrapporten van kust-, overgangs- en zoute Rijkswateren sinds 2013 zijn online beschikbaar:

Oudere rapporten en andere meetrapporten over macrozoobenthos zijn ook beschikbaar via het publicatieplatform. Zoek hierbij op 'macrozoobenthos', en kies een publicatieperiode. Hou er hierbij rekening mee dat rapporten vaak in het jaar na uitvoering van de bemonsteringen worden gepubliceerd.