Rapporten Bodemdieren zoet water

Ieder jaar worden rapporten geschreven over de metingen uitgevoerd in de Rijkswateren. In de rapporten staan de beschrijving van de bemonsterings- en analyse-methoden, de resultaten en een beknopte duiding.

De volgende rapporten zijn sinds 2013 uitgekomen:

Oudere rapporten en andere meetrapporten zijn ook beschikbaar via het publicatieplatform. Zoek hierbij op 'macrozoobenthos' of 'macro', en kies een publicatieperiode. Hou er hierbij rekening mee dat rapporten vaak in het jaar na uitvoering van de bemonsteringen worden gepubliceerd.