Bodemdieren zoet water

Ieder jaar worden rapporten geschreven over de metingen van dat jaar over bodemdieren in zoet water. In de rapporten staan de bemonsterings- en analyse-methoden en de eerste resultaten beschreven.

Voor rapporten die sinds 2010 zijn uitgekomen, zie: