Overzicht kolommen van databestand

Een overzicht van de kolommen in het databestand mesoplastics/pellets, in de tabel hieronder:

overzicht kolommen in databestand mesoplastics/pellets

Kolom

Omschrijving

country

Nederland

location

Locatie-naam

latitude

Breedtegraad in graad.decimaal in WGS84

longitude

Lengtegraad in graad.decimaal in WGS84

sample_code

Unieke code voor de gecombineerde bemonsteringskwadranten per datum-locatie.

date

Datum

sample_length_m

Totale strandlengte van de bemonsteringskwadranten

sample_area_m2

Totale bemonsterde oppervlakte

pellets_number

Aantal pellets

pellets_weight_mg

Totale gewicht pellets [mg]

mesoplastic_fragments_number

Aantal mesoplastic fragmenten

mesoplastic_fragments_weight_mg

Totale gewicht mesoplastic fragmenten [mg]