Dynamisch duinbeheer versus zandsuppleties

Nederland maakt werk van dynamisch duinbeheer. Meer duindynamiek versterkt de biodiversiteit in onze vaak verouderde en statische duinen. Zandsuppleties in de vooroever belemmeren deze strategie niet. Strandsuppleties lijken wel een obstakel.

Meer duindynamiek is hard nodig. Oprukkende bebouwing en infrastructuur, zeespiegelstijging, een overmaat aan stikstof, veroudering: de duinnatuur langs de kust staat onder druk. Met dynamisch duinbeheer krijgen natuurlijke processen de ruimte. Natuurlijk Veilig onderzocht de relaties tussen zandsuppleties en dynamisch duinbeheer. Onderzoekers analyseerden met luchtfoto’s en hoogtekaarten hoe het duinlandschap zich tussen 2008 en 2017 ontwikkelde. Ook de beheerstrategieën en zandsuppleties zijn in kaart gebracht. Conclusie: de duinen worden dynamischer en zandsuppleties in de vooroever belemmeren het duinbeheer niet. Bij strandsuppleties lijkt wel sprake van minder duindynamiek.

Lees het artikel "Behoefte aan stuivend suppletiezand" in het speciale e-zine van Natuurlijk Veilig.

Toename duinvolume

Duinen groeien door zandsuppleties. Met de aanwas van suppleties neemt sinds de jaren 90 het volume van de duinen is toe. Hiervan profiteert niet alleen de duinnatuur, maar ook de recreatie, de drinkwaterproductie en de waterveiligheid. Zandsuppleties zorgen dat duinen mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging.

Positief effect op dynamiek

Indirect pakken suppleties in de vooroever positief uit voor dynamisch duinbeheer. Dankzij suppleties spelen in de duinreep minder veiligheidsrisico’s. Zo ontstaat meer ruimte voor duinbeheerders om duinen te laten verstuiven en kerven te graven.

Factsheets zandsuppleties en natuurlijke duinontwikkeling:

Rapport duinen en zandsuppleties (pdf, 4.9 MB)

Data duinen