Documenten

Hier vindt u documenten over het onderzoeksprogramma Natuurlijk Veilig.

Algemeen

Convenant Natuurlijk Veilig (2016) (pdf, 351 kB)
Ecologische effecten van kustsuppleties (rapport, 2016) (pdf, 3.8 MB)
Natuurlijk Veilig, stand van zaken 2018 (brochure Rijkswaterstaat, 2018) (pdf, 314 kB)
Natuurlijk Veilig, stand van zaken 2019 (brochure Rijkswaterstaat, 2019) (pdf, 4.8 MB)

Duinen

Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen (artikel De Levende Natuur, 2013) (pdf, 939 kB)
Invloed van suppleties en beheer op dynamiek in de zeereep (rapport Delta-res, 2019) (pdf, 17 MB)
Natuurlijk Veilig door Kust- en Zeereepbeheer (rapport Deltares, 2019) (pdf, 4.9 MB)
Factsheet duinrapport Kust- en Zeereepbeheer (factsheet, 2020) (pdf, 3.1 MB)

Vooroever

Ontwikkeling van het bodemleven in de vooroever na aanleg van een on-derwatersuppletie (rapport Deltares, 2016) (pdf, 7.3 MB)
Lange termijn data-analyse bodemleven (memo Deltares, 2018) (pdf, 13 MB)
Reisverslag kustsurvey Natuurlijk Veilig (rapport Wageningen Marine Re-search, 2019) (pdf, 1.4 MB)
Reisverslag kustsurvey EGSII (rapport Wageningen Marine Research, 2018) (pdf, 1.1 MB)
Reisverslag kustsurvey EGSII (rapport Wageningen Marine Research, 2017) (pdf, 880 kB)

Waddenzee

Onderzoek naar relatie bodemleven Waddenzee en korrelgrootte (rapport NIOZ, 2017) (pdf, 6.7 MB)

Project Ecologisch Gericht Suppleren (2009-2016)

Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst (rapport Deltares, 2016) (pdf, 1 MB)
Bevindingen Ecologisch Gericht Suppleren (brochure Deltares, 2016) (pdf, 1.4 MB)
Resultaten Ecologisch Gericht Suppleren (powerpoint Rijkswaterstaat, 2016) (pdf, 3.5 MB)
Ecologische effecten van kustsuppleties (eindrapport, 2016) (pdf, 3.8 MB)
Zeereep & kustduin, onderdeel Ecologisch gericht suppleren (brochure Del-tares, 2015) (pdf, 5.8 MB)
Vooroever, onderdeel Ecologisch gericht suppleren (brochure Deltares, 2015) (pdf, 7.1 MB)
Vogels, onderdeel Ecologisch gericht suppleren (brochure Deltares, 2015) (pdf, 4.1 MB)
Strand, onderdeel Ecologisch gericht suppleren (brochure Deltares, 2015) (pdf, 5.2 MB)