Lijst met projecten

Naast de landelijke monitoring van Rijkswaterstaat (MWTL programma; zie tabblad Monitoring) worden er velddata verzameld in projecten. Als deze projecten zijn afgelopen, worden de data voor een breder publiek beschikbaar gemaakt.Hieronder vind u de monitoringsprojecten van Rijkswaterstaat alfabetische gerangschikt. U kunt de projecten ook vinden op de Projectenkaart. Het gaat om lopende (data nog niet beschikbaar) en afgeronde projecten (data beschikbaar).


Hoe krijgt u de gewenste projectdata?

De data van de projecten worden ontsloten via webservices. Deze webservices worden gekoppeld aan internetsites, zoals Waterinfo Extra en Informatiehuis Marien. Op de site Waterinfo Extra kunt u de projectdata downloaden via het tabblad Download data onder het kopje 'projectdata'. In een klein aantal gevallen staan de data niet op dat tabblad, maar kunt u de data downloaden via een link in de beschrijving van het project. Het gaat dan om niet geografische data in Excel-formaat. Op het tabblad Projectenkaart kunt u zien waar de projecten geografisch liggen.

andere databronnen

meer data en informatie over het watersysteem kunt u vinden bij

Informatiehuis Marien

Noordzeeloket

Datahuis Wadden

data.overheid.nl