Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden


Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel en verbetering van de waterkwaliteit van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Rijkswaterstaat en partners volgen de ontwikkeling van de morfologie en natuur op de voet in het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA). KIMA is uitgevoerd tussen 2018 en 2022.

Het syntheserapport bevat de integratie van alle onderzoeksresultaten.

In het veldwerkplan (pdf, 3 MB) is de opzet en de uitvoering van de diverse meetcampagnes beschreven.

In het datarapport (pdf, 4.9 MB) is de dataprocessing, dataopslag en de indicatieve resultaten van de gemeten data beschreven.

Zie het dataplatform voor meer informatie over de data.

Onderzoeksrapporten
Achterin het syntheserapport staat een overzicht van alle rapporten die gepubliceerd zijn en door welke partij.

Deze rapporten zijn te vinden op de volgende drie kennisbanken:

Rapportendatabank Rijkswaterstaat (rapporten gemaakt door advies- of ingenieursbureaus in opdracht van Rijkswaterstaat)
Kennisbank Deltares (rapporten gemaakt door Deltares)
Repository Wageningen Universiteit (rapporten gemaakt door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research)

Zie Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden voor meer informatie over het project en de resultaten.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de Marker Wadden en KIMA de volgende sites:

Herman Bouman looppad juni 2019
Looppad op de Marker Wadden door Herman Bouman.

Projectsoort
Onderzoek
Thema
Biologie, Fysica, Morfologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat, Overig