Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden


Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel en verbetering van de waterkwaliteit van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Rijkswaterstaat en partners volgen de ontwikkeling van de morfologie en natuur op de voet door een uitgebreid onderzoeks- en monitoringsprogramma; KIMA genoemd.

In het veldwerkplan (pdf, 3 MB) is de opzet en de uitvoering van de diverse meetcampagnes beschreven. In het datarapport (pdf, 4.9 MB) is de dataprocessing, dataopslag en de indicatieve resultaten van de gemeten data beschreven.

Zie het dataplatform voor meer informatie over de data.

Zie  Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden voor meer informatie over het project en om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de Markerwadden en KIMA de volgende sites:

For information in English, please visit the Ecoshape website.

Herman Bouman looppad juni 2019
Looppad op de Marker Wadden door Herman Bouman.

Projectsoort
Data (nog) niet beschikbaar
Thema
Biologie, Fysica, Morfologie
Stadium
In uitvoering
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat, Overig