Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden

In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. KIMA heeft als doel kennis te genereren en te presenteren over bouwen met slib, zandige keringen, ecologie en governance.

Nieuws

Volg KIMA ook op LinkedIn.

Partners

Logo's_samen