Documenten en Data

Hieronder vindt u een deel van de documenten en data over het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA). Aan deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend.

Achterin het syntheserapport staat een overzicht van alle rapporten die gepubliceerd zijn en door welke partij.

Deze rapporten zijn te vinden op de volgende drie kennisbanken:

Rapportendatabank Rijkswaterstaat: Rapporten gemaakt door advies- of ingenieursbureaus in opdracht van Rijkswaterstaat.
Kennisbank Deltares: Rapporten gemaakt door Deltares
Repository Wageningen Universiteit: Rapporten gemaakt door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research)

Kunt u een document niet vinden, neem dan contact op met de servicedesk data

De data van alle meetcampagnes kunt u hier vinden.