Aquathermie Utrecht


Vanwege de nieuwe ontwikkelingen in het gebruiken van warmte uit oppervlaktewateren heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de Gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat een watertemperatuurmonitoringsnetwerk uitgezet en data ingewonnen voor Utrecht (stad). Dit is uitgevoerd om de nulsituatie in kaart te brengen, maar ook om inzicht te krijgen hoe verschillende aquathermieprojecten invloed kunnen hebben op de warmte-inwinning.

Op de volgende locaties  (externe website) in het oppervlaktewater zijn de metingen uitgevoerd. Hier kunt u per locatie voor verschillende dieptes de temperatuur, luchtdruk en waterstanden in grafiekvorm bekijken.

Voor downloads van de data vragen wij u contact op te nemen via waterproof030@utrecht.nl

aquathermie


Projectsoort
Onderzoek
Thema
Fysica
Stadium
Afgerond
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat, Overig